Raspoloživost bogatima znanjem i višegodišnjim iskustvom u radu i postojanju ove fabrike (50 godina), koja postaje lider u proizvodnji PET ambalaže i brizgane plastike.

Odlična lokacija, te vrlo dobra raspoloživost svim potrebnim resursima (voda, energija, sirovina, ljudi), predstavljaju pogodnosti koje znamo iskoristiti sada i ubuduće, još više.

O nama