Kompanija sirovinu (PET granule) nabavlja na međunarodnom tržištu roba (Commodity market). Dobavljači sirovine nalaze se u Belgiji, Kini, SAD-u i Južnoj Koreji.

Proizvodni proces odvija se na mašinama međunarodno priznatih proizvođača mašina (Netstal, Krupp i Haitian) na alatima proizvođača Otto Hofstetter. Oprema omogućuje maloserijsku proizvodnju s brzim mijenjanjem alata.