Bosnaplast d.o.o.
Ulica 5. Korpusa br. 2,
77250 Bosanski Petrovac,
Bosna i Hercegovina

+387 37 881 039
info@bosnaplast.com
www.bosnaplast.com

Matični broj: 1-376-00
ID broj: 4263237620009
PDV broj poduzeća: 263237620009
KD šifra osnovne djelatnosti: 2222
Osnovna djelatnost: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
Žiro račun u Sberbank BH: 1403010024104142
Žiro račun u Raiffeisen bank BH: 1610350006230061


Nihad Šušnjar – Direktor
Email: direktor@bosnaplast.com
Telefon: +387 37 881 039
Mob: +387 61 472 730

Tihomir Puzigaća – Voditelj proizvodnje
Email: masinski.park@bosnaplast.com
Telefon: +387 37 881 039
Mob: +387 61 479 895

Đenad Kujundžić - Voditelj prodaje
Email: prodaja@bosnaplast.com
Telefon: +387 37 881 039
Mob: +387 61 472 747

Rufad Šundrić – Kontrola kvaliteta
Email: proizvodnja@bosnaplast.com
Telefon: +387 37 881 039
Mob: +387 61 982 145

Damir Jaganjac - Računovodstvo
Email: knjigovodstvo@bosnaplast.com
Telefon: +387 37 881 039
Mob: +387 61 873 023